Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens.

Article 10

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État.

Commentaires (1)

appolon1
  • 1. appolon1 | 06/04/2016
Manome alalana ny fanehoan-kevitra ankalalahana ity andininy ity andininy ity.
Voasembatsembana hatrany nefa izany zo ananan'ny olom-pirenena izany tato ho ato, raha tsy @ alalan'ny herim-pamoretana, dia sembantsembanin'ireo mpanao politika mitarika ihany.
Hazavaiko ny hevitro :
Rehefa tsy misy herisetra manakana ny fanehoan-kevitra na fidinana an-dalam-be, hita fa tsy voasakana ny hetsika, dia tsy ilay notakiana teny am-piandohana intsony no takiana fa zavatra hafa tsy ao anatin'ny fitakiana mihitsy.
Raha fanokafana haino aman-jery nakatona na famerenana fandaharana noraran'ny fanjakana no tanjona eny am-boalohany, lasa fitakiana fitondrana,hitantsika izany nanomboka t@ 2009, ary hadino hatreo izay rehetra naharary nahatonga ny fitokonana na fidinana an-dalambe (hany fanehoan-kevitra ahafahan'ny besinimaro mandray anjara).
Hany ka toa ilaina hatrany ny mitokona, nefa tsy mamparisika koa fa lasa manao sorona ny aina ho an'ny mpamoritra vaovao hafa indray.

Ajouter un commentaire

 
×