Accueil

LA CONSTITUTION DE MADAGASCAR

A partir de la constitution en viguer, donnez vos avis sur la constitution de Madagascar, apportez des propositions d'amendements sur n'importe quel article.
Sur chaque article, vous pouvez commenter, critiquer et apporter une correction.
Dire oui ou non à chaque référendum et voter ne sont pas nos seuls droits,
Pratiquons encore plus nos droits, apportez vos amendements à chaque article.
Ici, on ne vous cache rien, tout est transparent, Vous verez affichés tout de suite vos avis.
Pas besoin de malette ici, non, il nous suffit votre avis.

Ce site francophone est privé.

Eto no ahafahanao manitsy ny article tsirairay ao amin'ny lalàmpanorenana.
Ilay lalàmpanorenana ampiharina amin' izao fotoana izao ity hahitsitsika ity.
Afaka mitondra ny fanitsianao eto ianao na olon-tsotra, na mpanao politika ; na inona na inona finoanao ; na inona na inona asanao.
Malagasy ianao, ento eto ny hetahetanao.
Lalana araky ny fahatakaran'olombelona ity kirakiraintsika ity, fa raha haintsika ny mampifanaraka azy @ ny fikasan'Andriamanitra izay tsy maintsy tanteraka, dia ho tò ilay firarian,ny hiram-pirenena hoe « e sambatra tokoa izahay »

Mangarahara eto, tsy misy afenimpenina, mipoitra eto avy hatrany ny hevitrao raha vao avy manoratra.

Ho hitanao ato koa QUIZ tsy mandany fotoana sady mamerina ny fitadidiana ary mampitombo fahalalana.

Faire un don ?

 

Titre premier. Des principes fondamentaux

ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6

Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens

- Sous-titre I. Des droits et des devoirs civils et politiques

ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE 13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16

Sous-titreII. Des droits, des devoirs économiques, sociaux et culturels

ARTICLE 17 ARTICLE 18 ARTICLE 19 ARTICLE 20 ARTICLE 21 ARTICLE 22 ARTICLE 23 ARTICLE 24 ARTICLE 25 ARTICLE 26 ARTICLE 27 ARTICLE 28 ARTICLE 29 ARTICLE30 ARTICLE 31 ARTICLE 32 ARTICLE 33 ARTICLE 34 ARTICLE 35 ARTICLE 36 ARTICLE 37 ARTICLE 38 ARTICLE 39

Titre III. De l'organisation de l'État

ARTICLE 4o ARTICLE 41 ARTICLE 42 ARTICLE 43

Sous-titre premier. De l'exécutif

 ARTICLE 44

Chapitre premier. Du Président de la République

ARTICLE 45  ARTICLE 46  ARTICLE 47  ARTICLE 48 ARTICLE 49  ARTICLE 50 ARTICLE 51  ARTICLE 52 ARTICLE 53 ARTICLE 54 ARTICLE 55 ARTICLE 56 ARTICLE 57 ARTICLE 58 ARTICLE 59 ARTICLE 60 ARTICLE 61 ARTICLE 62

Appolon1, de mon vrai nom Rakotoson Sediarifara Tanguy Parfait.

 

 

 A suivre